Phạm Xuân Thanh

Phạm Xuân Thanh

CHUYÊN GIA GIÁO DỤC SỐ
Điện thoại: 0906867499 
Địa chỉ: 304/19/21 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Mạng xã hội:

GIẢI PHÁP HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC EDUZ

  1. Tư vấn Chuyển đổi số Giáo dục
  2. Tập huấn Năng lực số trường học
  3. Xây dựng khoá học MOOC
  4. Cung cấp nền tảng Giáo dục Số


NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC SỐ:

1- E-Class Education Model in Modern Educational Technology-Based Approach 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-38501-9_40

2- An Educational Transformative Sustainability Model Based On Modem Educational Technology 

https://doi.org/10.1109/GTSD50082.2020.9303074 

3- Chương sách: Hệ sinh thái Giáo dục EDUZ 

Số điểm: ***** ĐIỂM Chuyển
Số vàng: 0 GOLD
Hoạt động: 19/01/2023 17:33:10 (7 Ngày 14 h 13 p 32 giây trước )
Ngày tham gia: 12/08/2022  
ID: