ECOZ được thành lập vào năm 2020 bởi những chuyên gia về giáo dục và công nghệ tại Việt Nam gồm ông Phạm Xuân Thanh (chuyên gia Giáo dục), ông Võ Châu Kỳ (chuyên gia Công nghệ) và ông Trương Vũ Linh (chuyên gia Quản lý). 

Tên gọi ECOZ là sự kết hợp giữa Hệ sinh thái (ECOsystem) và thế hệ tương lai Z (từ 4.0 trở đi), với sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ một hệ sinh thái giáo dục hiện đại và hiệu quả.

Sự ra đời của ECOZ đánh dấu hành trình 10 năm nghiên cứu và phát triển mô hình Nhà trường Công nghệ mới với tên gọi EDUZ của nhóm chuyên gia.


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ECOZ:

(1) Phát triển trang Thương Mại Điện tử 1ty.vn với định hướng kết nối các đơn vị công ty, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, cũng như cho phép các đơn vị mở Shop trực tuyến để quản lý sản phẩm của mình. 

(2) ECOZ hợp tác phát triển các dịch vụ về làm khóa học trực tuyến, tư vấn thiết kế chương trình, tổ chức dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực HSSV cho nhà trường, trung tâm... Cùng phối hợp với chuyên gia, giảng viên và giáo viên để xây dựng các khóa học theo nhu cầu thực tế. 

(3) ECOZ đầu tư phát triển hệ sinh thái Giáo dục EDUZ với mục đích mang lại giải pháp nhà trường công nghệ mới theo định hướng Chuyển đổi số phù hợp với xu thế Giáo dục mở, Giáo dục 4.0 ...

CLICK VÀO LINK ĐỂ XEM THÔNG TIN GIẢI PHÁP BÊN DƯỚI (để biết chi tiết xin liên hệ chúng tôi)

1. Minh chứng Giải pháp có căn cứ khoa học thông qua 2 bài bào NCKH quốc tế uy tín được đăng trên Springer và IEEE được công bố từ 2019, 2020: 
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9303074
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38501-9_40
https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95284

2. Hai đề án và đề tài NCKH mà Ông Thanh trực tiếp tham gia triển khai ở Trường ĐH Đồng Nai và ĐH SPKT từ 2018, 2019 đến nay. 

TOP