GIỚI THIỆU HỆ EDUZ

 

XIN MỜI XEM CHI TIẾT LẠI LINK:

https://youtube.com/playlist?list=PLWJJbxvasBfK2RGxr17P7C0y4-x9wdtak

Hệ sinh thái giáo dục EDUZ – “Giải pháp nhà trường công nghệ mới” là sản phẩm được phát triển cho mục đích giáo dục. Trước hết là đối tượng trường học phổ thông, tiếp đến là các cấp độ cao đẳng, đại học, đào tạo nghề và mở rộng ra cho việc đào tạo nói chung từ bất kỳ trung tâm, cơ quan, hoặc tổ chức nào cần môi trường đào tạo hiệu quả, dễ dàng, nhanh chóng với chi phí thấp.

Mặt khác, Hệ EDUZ nhằm giúp giải phóng người dạy, người học khỏi môi trường lớp học cố định; không thể ứng biến linh hoạt trước những thay đổi về điều kiện địa lý, thời gian, và cả về mặt tài chính (chi phí đầu tư cho việc dạy – học).

 

 

    Bài viết liên quan

TOP