Phạm Xuân Thanh

Ông Thanh “bén duyên” với ngành đào tạo từ năm 2003, nhưng bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái giáo dục chính thức từ năm 2011. Với niềm đam mê về giáo dục, khát khao kiến tạo nền tảng tri thức tiên tiến cho thế hệ tương lai, ông đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập kết hợp với công nghệ hiện đại nhằm tối ưu nhất kết quả đào tạo.

Các nghiên cứu bao gồm:

  • 15 nghiên cứu và thực nghiệm đã công bố
  • 2 bài báo quốc tế

https://orcid.org/0000-0002-3187-5227

Ông Thanh là người đưa ra ý tưởng và định hướng phát triển Hệ sinh thái giáo dục EDUZ.

    Bài viết liên quan

TOP