Ưu điểm & Giá trị

 

XIN MỜI XEM CHI TIẾT LẠI LINK:

https://youtube.com/playlist?list=PLWJJbxvasBfK2RGxr17P7C0y4-x9wdtak

KHÁC BIỆT CỦA HỆ EDUZ

Về mặt giáo dục:

Hệ sinh thái giáo dục EDUZ được phát triển trên nền tảng nghiên cứu:

 • Lý thuyết học tập
 • Mô hình học tập
 • Phương pháp giảng dạy
 • Công nghệ dạy học
 • Thực nghiệm

Về mặt công nghệ:

- Hệ thống mở ....

- Nền tảng công nghệ...

- Băng thông...

- Bảo mật ....

GIÁ TRỊ MANG LẠI 

Giáo viên:

 • Thiết kế bài giảng sinh động, dễ dàng, hiệu quả
 • Thiết kế bài kiểm tra, bài thi nhanh chóng
 • Tiết kiệm thời gian; tăng thu nhập
 • Quản trị nhiều lớp học hiệu quả, đơn giản

Học sinh:

 • Cũng cố, mở rộng kiến thức nhanh chóng, dễ dàng
 • Học tập mọi lúc, mọi nơi
 • Không phải đi lại vất vả
 • Tự lập kế hoạch học tập riêng
 • Định hướng nghề nghiệp sớm
 • Dự án cá nhân
 • Toàn bộ profile cá nhân được lưu giữ trên hệ thống

Phụ huynh:

 • Tiết kiệm chi phí đầu tư cho học tập của con cái
 • Tiết kiệm thời gian đưa đón, và các khoản phát sinh khác

Cán bộ quản lý:

 • Dễ dàng kiểm soát chất lượng dạy – học
 • Xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, kịp thời

Nhà trường:

 • Nâng cao chất lượng đào tạo
 • Khả năng tăng nguồn thu

  Bài viết liên quan

TOP