Cty TNHH Gốm Sứ Tam Hợp Bát Tràng

Cty TNHH Gốm Sứ Tam Hợp Bát Tràng

ID:

TUYỂN DỤNG MỚI

Tuyển 05 Kế Toán
Tuyển 05 Kế Toán 1
Tuyển nhân viên kế toán
Admin B | 14/02/2023 22:46 | 10/01/2023 18:21 | 11/03/2023 18:21 |
6.5tr - 8tr đ
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật 1
Cần tuyển 05 nhân viên kỹ thuật
Admin B | 07/02/2023 04:26 | 11/12/2021 03:50 | 31/12/2021 09:00 |
6tr - 7.5tr đ
Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh 1
Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
Nguyễn Hùng Luân | 07/02/2023 04:22 | 13/12/2022 07:00 | 01/02/2023 12:00 |
5tr - 7.5tr đ
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Tuyển dụng nhân viên kế toán 1
Làm đúng chuyên môn
Nguyễn Thành Công | 11/12/2021 08:53 | 11/12/2021 08:51 | 14/12/2021 08:51 |
300k - 6tr đ
86F87b52_01e6c5 0393Fa6_8eC0336 Bc2b17E_79D4864