Ex3
Ex3 1
Huỳnh Lê Vi | 20 giờ |
|
Nguyễn ý xuân Lan
Nguyễn Ý Xuân Lan | 5 ngày |
|
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo 1
https://docs.google.com/document/d/1CDGiJAWQZ17PWiVJ5pN-YnKsIQ4WP-0Kimxh8HINACY/edit?usp=drivesdk
Nguyễn Kim Ngân | 5 ngày |
|
Hệ Thống Các Dạng Bài Tập Rèn Luyện Theo Chuyên Đề
Hệ Thống Các Dạng Bài Tập Rèn Luyện Theo Chuyên Đề 1
Gồm các bài tập dễ đến khó, tự hệ thống lại để làm bài kiểm tra
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
Đề thi AMC năm 2018
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
Đề thi AMC năm 2017
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
Đề thi mẫu vòng Quốc gia FMO
Đề thi mẫu vòng Quốc gia FMO 1
Làm các câu thuộc các dạng của 5 Chuyên đề
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
Đề thi mẫu TIMO 2019
Đề thi mẫu TIMO 2019 1
Làm các câu thuộc các dạng của 5 Chuyên đề
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
Đề thi thử APMOPS Lần 2 - Nguồn Mathspace
Đề thi thử APMOPS Lần 2 - Nguồn Mathspace 1
Làm các câu thuộc các dạng của 5 Chuyên đề
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
Đề thi thử APMOPS Lần 1 - Nguồn Mathspace
Đề thi thử APMOPS Lần 1 - Nguồn Mathspace 1
Làm các câu thuộc các dạng của 5 Chuyên đề
Đào Thu Hà | 9 ngày |
|
BÀI TẬP THẢO LUẬN
BÀI TẬP THẢO LUẬN 1
Trả lời câu hỏi
35.Lưu Thị Nhung | 9 ngày |
|
Bài tiểu luận
Chu Thị Khánh Linh | 10 ngày |
|
Trả lời câu hỏi
Trả lời câu hỏi 1
Thảo luận với bạn cùng nhóm
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 10 ngày |
|
Xem phim “Những mảnh ghép cảm xúc” (Inside Out)
Xem phim “Những mảnh ghép cảm xúc” (Inside Out) 1
Tại sao lại có những cảm xúc đó ?
Phan Thị Phương | 10 ngày |
|