EX 1: Present simple passive
Sa Tuyet Ngan | 20/02/2024 18:37 |
Listening Practice
Listening Practice 1
Practice more at home
Đào tạo EDUZ | 13/02/2024 15:45 |
Reading: Time of the year
Reading: Time of the year 1
Practice more at home
Đào tạo EDUZ | 13/02/2024 15:33 |
Practice Test
Practice Test 1
Practice more at home
Đào tạo EDUZ | 13/02/2024 15:31 |
Reading More
Reading More 1
Practice more at home
Đào tạo EDUZ | 10/02/2024 22:29 |
Feedback Homework
Feedback Homework 1
Nhận xét bài về nhà
TrainZ Center | 25/01/2024 09:01 |
Danny Ex1
Hà Quốc Khánh | 16/01/2024 18:54 |
EX 2
EX 2 1
Sa Tuyet Ngan | 16/01/2024 15:14 |
EX 1
EX 1 1
Sa Tuyet Ngan | 16/01/2024 15:07 |
Discussion
Discussion 1
Discuss with teacher
TrainZ Center | 09/01/2024 07:47 |
EX 2: Past simple passive
EX 2: Past simple passive 1
Complete sentences using Past simple passive
Sa Tuyet Ngan | 23/12/2023 16:17 |
EX 1: Present simple passive
EX 1: Present simple passive 1
Complete sentences using Present simple passive
Sa Tuyet Ngan | 23/12/2023 16:12 |
Trao đổi với Giáo viên
Trao đổi với Giáo viên 1
Giáo viên & Phụ huynh trao đổi tại đây
Đào tạo EDUZ | 09/12/2023 14:22 |
Discussion
Discussion 1
Discuss with teacher
Minh Khương | 05/12/2023 01:47 |
BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN GDH - NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG (27/09) - SPNV K13
BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN GDH - NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG (27/09) - SPNV K13 1
Những kiến thức đã tiếp thu được qua môn Giáo dục học và định hướng sẽ trở thành người giáo viên như thế nào trong tương lai
Hương Quỳnh | 03/12/2023 21:16 |
Sửa bài Homework
Sửa bài Homework 1
Sửa bài tập
Minh Khương EDUZ | 28/11/2023 16:23 |