Nguyễn Hoài Thu - 3F
342 Nguyễn Hoài Thu | 20 ngày | 07/01/2023 00:04
|
MAI Ý NHI_F
230. Mai Ý Nhi | 20 ngày | 07/01/2023 00:00
|
1
139 Vũ Bùi Mai Khanh | 20 ngày | 06/01/2023 23:26
|
TRẦN THỊ LINH
TRẦN THỊ LINH 1
GDTHF-K10
Trần Thị Linh | 21 ngày | 06/01/2023 15:57
|
PHẠM THỊ LÂM OANH
Phạm Thị Lâm Oanh | 21 ngày | 06/01/2023 12:51
|
VÕ TRẦN BÌNH AN
006. Võ Trần Bình An | 21 ngày | 06/01/2023 12:49
|
Khuất Thị Minh Trân GDTHF K10
391 Khuất Thị Minh Trân | 21 ngày | 06/01/2023 12:03
|
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 1
Tiểu học F-k10
Nguyễn Thị Ngọc Mai | 21 ngày | 06/01/2023 11:14
|
(Lớp FK10) Nộp bài nhóm Chủ đề 1
(Lớp FK10) Nộp bài nhóm Chủ đề 1 1
Nộp bài nhóm chủ đề 1
Phạm Xuân Thanh | 21 ngày | 06/01/2023 08:54
|
(Lớp K10C) Nộp bài nhóm chủ đề 1
(Lớp K10C) Nộp bài nhóm chủ đề 1 1
Nộp bài nhóm chủ đề 1
Phạm Xuân Thanh | 21 ngày | 06/01/2023 08:53
|
(Lớp GK10) Nộp bài nhóm Chủ đề 1
(Lớp GK10) Nộp bài nhóm Chủ đề 1 1
Nộp bài nhóm chủ đề 1
Phạm Xuân Thanh | 21 ngày | 06/01/2023 08:50
|
Nhóm 1F - nộp bài nhóm, đánh giá nhóm
Nhóm 1F - nộp bài nhóm, đánh giá nhóm 1
Tổng hợp đánh giá, bài tập
Phạm Xuân Thanh | 24 ngày | 03/01/2023 15:45
|
Câu hỏi 1: Công nghệ dạy học là gì?!
Câu hỏi 1: Công nghệ dạy học là gì?! 1
EDUZ là hệ thống sinh thái giáo dục của Cty TNHH EduZ, chuyên đào tạo Tiếng Anh Tài Năng, nền tảng TMĐT, Quản lý doanh nghiệp 4.0
Xuân Trường | 26/12/2022 16:58 | 26/12/2022 16:58
|
Thảo luận 4: Tìm hiểu về Padlet
Thảo luận 4: Tìm hiểu về Padlet 1
Giới thiệu lớp học đảo ngược
Phạm Xuân Thanh | 26/12/2022 16:22 | 26/12/2022 16:22
|