Cty TNHH XNK Yến Sào Kim Thành

Cty TNHH XNK Yến Sào Kim Thành

ID:

TUYỂN DỤNG MỚI

Tuyển 05 Kế Toán
Tuyển 05 Kế Toán 1
Tuyển nhân viên kế toán
Hải Băng | 20 ngày | 11/03/2023 18:21 | 07/01/2023 01:42
|
4.5tr - 6tr đ
Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh 1
Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
Nguyễn Hùng Luân | 16/12/2021 10:51 | 31/12/2021 12:00 | 16/12/2021 10:51
|
5tr - 7.5tr đ
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật 1
Cần tuyển 05 nhân viên kỹ thuật
Hải Băng | 14/12/2021 00:47 | 31/12/2021 09:00 | 14/12/2021 00:47
|
6tr - 7.5tr đ
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Tuyển dụng nhân viên kế toán 1
Làm đúng chuyên môn
Nguyễn Thành Công | 11/12/2021 08:53 | 14/12/2021 08:51 | 11/12/2021 08:53
|
300k - 6tr đ