Công ty cổ phẩn Giáo dục ECOZ với đinh hướng phát triển các sản phẩm công nghệ và dịch vụ như sau:

(1) Phát triển trang Thương Mại Điện tử 1ty.vn với định hướng kết nối các đơn vị công ty, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, cũng như cho phép các đơn vị mở Shop trực tuyến để quản lý sản phẩm của mình. 

(2) ECOZ hợp tác phát triển các dịch vụ về làm khóa học trực tuyến, tư vấn thiết kế chương trình, tổ chức dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực HSSV cho nhà trường, trung tâm... Cùng phối hợp với chuyên gia, giảng viên và giáo viên để xây dựng các khóa học theo nhu cầu thực tế. 

(3) ECOZ đầu tư phát triển hệ sinh thái Giáo dục EDUZ với mục đích mang lại giải pháp nhà trường công nghệ mới theo định hướng Chuyển đổi số phù hợp với xu thế Giáo dục mở, Giáo dục 4.0 ...

CLICK VÀO LINK ĐỂ XEM THÔNG TIN GIẢI PHÁP BÊN DƯỚI (để biết chi tiết xin liên hệ chúng tôi)

1. Minh chứng Giải pháp có căn cứ khoa học thông qua 2 bài báo NCKH quốc tế uy tín được đăng trên Springer và IEEE được công bố từ 2019, 2020: 
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9303074
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38501-9_40
https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95284

2. Hai đề án và đề tài NCKH mà Ông Thanh trực tiếp tham gia triển khai ở Trường ĐH Đồng Nai và ĐH SPKT từ 2018, 2019 đến nay. 

TOP