Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:19 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:18 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:16 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:15 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:14 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:04 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Mạnh Tuấn | 17/11/2023 19:02 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận cuối giờ học
Long Trinh Hoang | 17/11/2023 18:00 |
Trao đổi với Giáo viên
Trao đổi với Giáo viên 1
Giáo viên - Phụ huynh có thể trao đổi tại đây !
Đào tạo EDUZ | 09/11/2023 17:06 |
Nhóm 2 (06/11 +3)
Nguyễn Lệ Phương Diễm | 06/11/2023 10:34 |
STEAM - NHÓM 5 GIÁO DỤC STEAM
Hoàng Thị Minh Hạnh | 05/11/2023 19:37 |
Discussion
Discussion 1
Discuss after the lesson
Đào tạo EDUZ | 04/11/2023 17:32 |
Discussion
Discussion 1
Discuss after the lesson
Đào tạo EDUZ | 04/11/2023 17:30 |
Discussion
Discussion 1
Discuss after the lesson
Minh Khương EDUZ | 03/11/2023 13:46 |
Correct homework
Correct homework 1
Sửa bài tập
Minh Khương EDUZ | 01/11/2023 10:21 |
Discussion
Discussion 1
Discuss after the lesson
Minh Khương EDUZ | 01/11/2023 00:48 |
Giáo dục Nhân Bản
Hồng Nhật | 30/10/2023 10:29 |
Discussion
Discussion 1
Discuss after the lesson
Minh Khương EDUZ | 28/10/2023 10:13 |
Discussion
Discussion 1
Discuss after the lesson
Đào tạo EDUZ | 26/10/2023 16:28 |
Thảo luận
Thảo luận 1
Thảo luận giữa GV và HS
Đào tạo EDUZ | 25/10/2023 16:41 |